Alle collecties
Rekeningen
iBanFirst-rekeningen openen en beheren
Uiteindelijke begunstigde (UBO in English)
Uiteindelijke begunstigde (UBO in English)
François Cosnier avatar
Geschreven door François Cosnier
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Met Uiteindelijke begunstigde (Ultimate Beneficial Owner, UBO) wordt bedoeld:

  • een natuurlijk persoon die, direct of indirect, de eigenaar is van een vennootschap, of hierover de zeggenschap heeft, en die in het bezit is van meer dan 25% van de aandelen of stemrechten, of

  • een natuurlijk persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd.

Regelgeving verplicht gereguleerde betaalinstellingen zoals iBanFirst de UBO’s te identificeren en te controleren, in het kader van zijn KYC-, AML- en CFT-verplichtingen.

Was dit een antwoord op uw vraag?