Een iBanFirst-rekening crediteren
François Cosnier avatar
Geschreven door François Cosnier
Meer dan een week geleden bijgewerkt

iBanFirst-rekeningen zijn nominatieve rekeningen met een eigen IBAN. Ze kunnen gecrediteerd worden via:

· Bankoverschrijving

· SEPA-incasso

Bankoverschrijving

Rekeningen kunnen gecrediteerd worden met SEPA-overschrijvingen (voor EUR-rekeningen) of SWIFT-bankoverschrijvingen (voor rekeningen in andere valuta dan de euro).

Ga naar de rekening die u wilt crediteren. In het tabblad Rekeninggegevens vindt u uw rekeningnummer en instructies voor bankoverschrijvingen:

SEPA-incasso

EUR-rekeningen kunnen ook gecrediteerd worden met een SEPA-incasso vanaf uw bankrekening, vooropgesteld dat u een SEPA-incassomandaat ondertekend hebt.

Als eerste gaat u naar Instellingen > Bankrekeningen om een externe bankrekening toe te voegen aan het iBanFirst-platform.

Zodra deze rekening verschijnt in uw rekeningenoverzicht, kunt u ervoor kiezen een incasso vanaf deze rekening te activeren. Om dit te doen moet u het SEPA-incassomandaat downloden, ondertekenen en aan de bank waar u de rekening heeft sturen.

We doen een incassotest van € 1 om te bevestigen dat het mandaat correct geregistreerd is door uw bank. We beschouwen het mandaat als actief na het eerste geslaagde incasso. U krijgt per e-mail een melding voor elk geslaagd of mislukt incasso.

Zodra het incasso is geactiveerd, kunt u het gebruiken om uw iBanFirst-rekeningen te crediteren via EUR-rekening > Acties > Crediteren met SEPA-incasso.

SEPA-incasso overschrijvingen kosten iets meer tijd dan gewone bankoverschrijvingen. Er kunnen tot 5 werkdagen nodig zijn van start tot creditering.

Was dit een antwoord op uw vraag?