Bankrekeningen synchroniseren
François Cosnier avatar
Geschreven door François Cosnier
Meer dan een week geleden bijgewerkt

iBanFirst heeft sinds 2018 zowel Account Information Service Providers (AISP's) als Payment Initiation Service Providers (PISP's). Zodoende kunnen iBanFirst-gebruikers hun bankrekeningen synchroniseren met het iBanFirst-platform voor een 360°-overzicht van al hun bedrijfsbankrekening, ongeacht de bank en valuta.

Ga naar Rekeningen > Nieuwe rekening toevoegen > nieuwe externe rekening synchroniseren. U kunt dan uw bank en het type rekening selecteren en u wordt gevraagd om uw inloggegevens voor online banking in te vullen. Uw inloggegevens zijn versleuteld en worden niet door iBanFirst opgeslagen. Zodra u geverifieerd bent, kunt u de bankrekeningen die u wilt synchroniseren selecteren.

Gesynchroniseerde bankrekeningen en hun saldi zijn te zien op het scherm Rekeningen, onder de iBanFirst-rekeningen. Klik op een bankrekening om de bijbehorende transacties te bekijken.

Om privacy- en beveiligingsregelingen zijn verbonden bankgegevens, inclusief saldi en transacties, niet zichtbaar voor medewerkers van iBanFirst.

Meer informatie over AISP en PISP

De Europese Richtlijn PSD2 verlangt van banken dat ze informatie over betaalrekeningen en betaalinitiatieven verstrekken aan gemachtigde externe partijen die diensten verlenen aan bankklanten die daarmee ingestemd hebben.

Er zijn twee soorten gemachtigde derden:

· Account Information Service Providers (AISP's) hebben een alleen-lezen toegang tot bankrekeninginformatie.

· Payment Initiation Service Providers (PISP's) kunnen vragen om permissie om een bankrekening te verbinden en namens een klant betalingen te initiëren vanaf de bankrekening van de klant.

Was dit een antwoord op uw vraag?