Ga naar iBanFirst

Uw betalingen kunnen direct op het iBanFirst platform worden geannuleerd, zodra u ze hebt aangemaakt. In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om betalingen na een bepaalde tijd terug te vorderen. Dit is wat u kunt doen, op basis van uw betalingstype.

SWIFT-betalingen

SWIFT-betalingen kunnen op elk moment worden geannuleerd. Indien u uw SWIFT-betaling wenst te annuleren, gebeurt het volgende:

  • Als uw betaling nog bij iBanFirst is, wordt deze onmiddellijk geannuleerd en niet naar de begunstigde bank gestuurd.

  • Als uw betaling buiten iBanFirst, bij een intermediaire bank is, sturen we een annuleringsverzoek naar de bank in kwestie, zodat het geld wordt teruggestort. Het kan een paar dagen duren voordat uw betaling weer op uw rekening staat.

  • Als uw betaling al op de rekening van de begunstigde is bijgeschreven, zullen wij om "terugstorting van gelden" verzoeken, maar de begunstigde zal ermee moeten instemmen om uw geld aan u terug te storten. Als de terugstorting van gelden wordt aanvaard, kan het enkele dagen duren voordat uw betaling weer op uw rekening is bijgeschreven.

U kunt de status en locatie van uw betaling controleren met onze Payment Tracker.

Dit geldt ook voor RTGS- en DSP-betalingen.

SEPA-betaling

SEPA betalingen kunnen alleen worden geannuleerd als ze nog in behandeling zijn en iBanFirst nog niet hebben verlaten. Als u uw SEPA-betaling wilt annuleren, gaat u als volgt te werk:

  • Als uw betaling nog binnen het iBanFirst platform is, wordt deze onmiddellijk geannuleerd en niet naar de begunstigde bank gestuurd.

  • Als uw betaling het iBanFirst platform al heeft verlaten, is annulering van de betaling bijna altijd onmogelijk, tenzij in enkele specifieke gevallen (fraude of dubbele betalingen). Neem contact op met uw Account Manager om te zien of uw annuleringsreden van toepassing is en of deze verwerkt kan worden.

U kunt ook de status en locatie van uw SEPA-betalingen controleren op de Payment Tracker.

Was dit een antwoord op uw vraag?