Ga naar iBanFirst

iBanFirst geeft bedrijven de mogelijkheid om zelf betalingsvalidatieregels in te stellen die passen bij hun eigen betalingsvalidatieregels en interne controles.

Betalingsvalidatieregels bepalen welke handtekeningen nodig zijn voordat een betaling kan worden uitgevoerd. Wanneer er een nieuwe betaling wordt aangemaakt die gevalideerd moet worden, krijgen gemachtigde gebruikers een e-mail.

De laatste handtekening valideert niet automatisch de betaling. Dit betekent dat de betaling na de laatste handtekening alsnog in het platform gevalideerd moet worden.

We ondersteunen verschillende soorten betalingsvalidatieregels:

1. Scheiding van het aanmaken van rekeningen en validatierollen.
U kunt validatieregels instellen voor het aanmaken van rekeningen en de validatie van betalingen

2. U kunt bepalen hoeveel handtekeningen nodig zijn in het validatieproces

3. U kunt betalingsdrempels instellen die het validatieproces starten

4. Met op gebruikersgroep gebaseerde validatieregels kunt u groepen gebruikers aanmaken van wie de handtekening nodig is

Aarzel niet om uw accountmanager om te vragen hoe u uw iBanFirst-rekening het beste kunt inrichten voor uw bedrijfsbehoeften.

Scheiding van het aanmaken van rekeningen en betalingsvalidatierollen

U kunt gebruikers die rekeningen kunnen aanmaken scheiden van gebruikers die betalingen kunnen valideren, waarbij de bijbehorende gebruikersrechten toegankelijk zijn vanuit het instellingenscherm: Instellingen > Gebruikers > Gebruiker bewerken.

Aantal handtekeningen

U kunt instellen hoeveel handtekeningen er nodig zijn om een betaling te valideren, van 1 tot zoveel als u maar wilt. Deze instelling moet geactiveerd worden door uw accountmanager.

Betalingsdrempels

U kunt een betalingsdrempel instellen voor een gebruiker. Komt een betaling boven het drempelbedrag uit, dan moet een andere gebruiker de betaling valideren. Dit kunt u instellen via Instellingen > Gebruikers > Gebruiker bewerken.

Op gebruikersgroep gebaseerde handtekeningen

Op gebruikersgroep gebaseerde validatieregels kunnen worden gecombineerd met andere soorten validatieprocessen. Dit geeft een bedrijf de mogelijkheid validatieregels in te stellen waarbij handtekeningen van gebruikers op twee verschillende locaties nodig zijn, bijvoorbeeld de handtekening van een medewerker van een lokale vestiging en een handtekening van een medewerker op het hoofdkantoor. Op gebruikersgroep gebaseerde validatieregels moeten worden ingericht door uw accountmanager.

Een voorbeeld van een betalingsflow met validatieregels

1. Gebruiker A voert een betaling in. Hij kan de betaling niet valideren, omdat hij niet de ondertekeningsrechten heeft, of omdat de betaling groter is dan het bedrag waarvoor hij gemachtigd is, of omdat meerdere handtekeningen nodig zijn voor de betaling. Gebruiker A dient een betaling in die door één of meerdere andere gebruikers ondertekend moet worden.

2. Gebruiker B (en anderen, als er meerdere validaties nodig zijn) krijgt een notificatie die hem vertelt dat zijn handtekening nodig is. Hij tekent voor de betaling.

3. Zodra de betaling het benodigde aantal handtekeningen heeft, kan gebruiker A of B de betaling op het platform valideren.

Was dit een antwoord op uw vraag?