Ga naar iBanFirst

Met iBanFirst kunnen bedrijven betalingen doen aan begunstigden, leveranciers, klanten, partners, dochter- en moederbedrijven in meer dan 30 valuta in meer dan 240landen.

Betalingen worden gedaan in naam van het bedrijf en kunnen door begunstigden gemakkelijk worden gevolgd en geïdentificeerd op hun bankafschriften.

Het doen van een betaling is een eenvoudig proces in twee stappen:

1. Ga naar Betalingen > Nieuwe betaling aanmaken en vul het betalingsformulier in

2. Controleer de betaalgegevens en valideer de betaling

Betalingen in vreemde valuta

Bij iBanFirst kunt u naadloos een betaling doen vanaf een rekening in een andere valuta dan die van de begunstigde en de betaalvaluta. Er gebeuren in feite twee dingen tegelijkertijd:

1. een betaling

2. een valutaomrekening

De wisselkoers voor betalingen in vreemde valuta ziet u in stap 2, net als bij en gewone valutaomrekening.

Tijdpad voor betalingsuitvoering en creditering

Als de betaling gevalideerd is, wordt hij op de geselecteerde datum verstuurd, mits het banksaldo van de versturende rekening dat toelaat.

Afhankelijk van de geselecteerde betalingssnelheid en van de bank, land, valuta van de begunstigde en de toepasselijke sluitingstijd wordt de betaling gecrediteerd op de bankrekening van de begunstigde.

Geavanceerde betalingsvalidatieregels

iBanFirst geeft bedrijven de mogelijkheid om zelf betalingsvalidatieregels in te stellen die passen bij hun eigen betalingsvalidatieregels en interne controles. Lees meer over het instellen van geavanceerde betalingsvalidatieregels.

Was dit een antwoord op uw vraag?