Ga naar iBanFirst

iBanFirst geeft u de mogelijkheid in slechts een paar clicks rekeningen in meer dan 30 valuta te openen.

iBanFirst-rekeningen kunnen worden gebruikt om betalingen te ontvangen, net zoals uw gewone bankrekening. Het zijn nominatieve rekeningen met een eigen IBAN, dat garandeert dat betalingen snel en veilig aan uw rekening kunnen worden toegewezen.

Ga naar uw rekening en klik op Rekeninggegevens > Rekeninggegevens delen om uw rekeninggegevens per e-mail aan uw klant te sturen. U kunt ook gewoon uw rekeninggegevens in pdf-formaat downloaden.

Was dit een antwoord op uw vraag?