Ga naar iBanFirst

Om fraude te voorkomen is het niet mogelijk om de belangrijkste informatie over een begunstigde te wijzigen, zoals de naam van de rekeninghouder of het rekeningnummer.

De enige informatie die u kunt aanpassen is het alias, het adres en het e-mailadres van de begunstigde.

Hebt u een begunstigde aangemaakt met verkeerde informatie, of de gegevens van een begunstigde zijn veranderd, dan moet u de begunstigde eerst verwijderen en kunt u hem daarna opnieuw aanmaken.

Ga naar Betalingen > Begunstigden > Begunstigde selecteren > Begunstigde verwijderen om een begunstigde te verwijderen.

Was dit een antwoord op uw vraag?