Ga naar iBanFirst

Bij iBanFirst kunt u in een paar clicks een nieuwe begunstigde toevoegen. Nieuwe begunstigden kunnen direct betaald worden als u hen heeft toegevoegd.

Ga naar Betalingen > tabblad Begunstigden > Begunstigde toevoegen om een nieuwe begunstigde toe te voegen.

De informatie en gegevens die u nodig hebt om een nieuwe begunstigde toe te voegen hangen af van de bank en het land van de begunstigde. Verplichte velden zijn aangegeven met een *.

Hieronder vindt u een uitleg van de belangrijkste velden die ingevuld moeten worden:

Stap 1: Rekeningnummer/IBAN en valuta

· IBAN/rekeningnummer is het rekeningnummer van de begunstigde. Het kan een IBAN zijn of een rekeningnummer in vrij formaat. Als het een IBAN is, controleren we het formaat en de geldigheid en zoeken we de bijbehorende BIC/SWIFT-code.

· Valuta is de valuta van de rekening. U kunt alleen betalingen aan deze rekening doen in de valuta die u hebt aangegeven.

Stap 2: Begunstigde en bemiddelende banken

· De begunstigde bank is de bank de bank waar de begunstigde een rekening heeft. Deze informatie wordt automatisch opgezocht als het rekeningnummer in IBAN-formaat is. In andere gevallen moet deze informatie handmatig ingevuld worden.

· De bemiddelende bank is de bank die gebruik wordt om de betaling naar de begunstigde bank over te maken. Het invullen van deze informatie is optioneel, maar kan de betaling wel versnellen. U vindt deze informatie gewoonlijk bij de bankgegevens van de begunstigde of op de factuur.

Stap 3: Informatie over de begunstigde

· Het type begunstigde kan particulier of zakelijk zijn (incl. non-profitorganisaties, Ngo's en overheidsinstanties).

· Rekeninghouder is de exacte naam van de rekeninghouder. Deze naam wordt gebruikt voor AML-controles (tegen witwassing van geld) en CFT-controles (terrorismebestrijding) en moet juist zijn. Discrepanties kunnen leiden tot betalingsvertragingen.

· E-mail is het e-mailadres van de begunstigde dat gebruikt wordt om notificaties te sturen. Er kunnen meerdere e-mailadressen worden ingevuld. E-mailnotificaties kunnen voor individuele betalingen worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Stap 4: Valideer de gegevens van de begunstigde en voilà!

Controleer nog een keer de gegevens van de begunstigde voor u de nieuwe begunstigde toevoegt.

Was dit een antwoord op uw vraag?